13/03/2023

Συμβόλαια Εργασίας και όροι απασχόλησης

  • Βρείτε όλες τις πληροφορίες εδώ
  • Βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 23 Φεβρουαρίου 2023, 08:30-16:00
Αρχικό κόστος ανά συμμετοχή: € 220 συν ΦΠΑ
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: € 119
Τελικό κόστος ανά συμμετοχή: € 101 συν € 41.80  ΦΠΑ

**Από την 01/01/2023 τα Πολυεπιχειρησιακά σεμινάρια, διαδικαστικά γίνονται, μέσω της πλατφόρμας ΕΡΜΗΣ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας καθοδηγήσουμε, σχετικά με την συμμετοχή σας.
Τηλέφωνο: 22817900

Related Posts
Share on social media: