16/05/2023

13η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το ΚΕΣΕΑ, συμμετείχε στην 13η Συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

Στη συνάντηση μεταξύ άλλων συζητήθηκαν:
• Ο περί Αδειών Νόμος (Πατρότητας, Γονικής, Φροντίδας, Ανωτέρα Βίας)
• Τροποποιητικοί νόμοι (Διαφανείς όροι απασχόλησης, προστασία μισθών, ετήσιες άδειες κ.α.)
• Εξελίξεις για την τηλεργασία & το δικαίωμα στην αποσύνδεση

Περισσότερες πληροφορίες για τις νομοθεσίες:
https://lnkd.in/dFR3uqXb
https://lnkd.in/dcv-Y5bt
https://lnkd.in/dXUkYWsF

Related Posts
Share on social media: