Ποιοι είμαστε:

Μια δυναμική ομάδα αποτελούμενη από έμπειρους επαγγελματίες και δημιουργικούς νέους όπου με αφοσίωση, καινοτομία, όρεξη και φυσικά με τη χρήση της τεχνολογίας προσφέρουμε υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες, πάντα με κύριο μέλημα μας να δημιουργούμε και διατηρούμε στενές σχέσεις με τους πελάτες μας.

Στο ΚΕΣΕΑ, μια εξειδικευμένη εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών που ασχολείται με θέματα στρατηγικής, οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την ετοιμασία πολιτικών και διαδικασιών, το σχεδιασμό περιγραφών θέσεων εργασίας, τη δημιουργία συστημάτων αξιολόγησης, την ετοιμασία και υλοποίηση παράδοση σεμιναρίων, τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης προσωπικού με λεπτομερείς αναλύσεις και την ένταξη προγραμμάτων διαχείρισης της αλλαγής, βοηθώντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων των πελατών μας.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας πηγάζει από τις γνώσεις και ικανότητες των έμπειρων στελεχών μας καθώς, και από την ενδελεχή έρευνα που διεξάγουμε για τους τομείς εξειδίκευσης μας, τόσο από πηγές διεθνών πρακτικών, όσο και από τοπικές έρευνες που διεξάγουμε και αφορούν στην Κυπριακή αγορά.

Σύντομο ιστορικό

The Consulting & Professional Development Center (KESEA) Ltd, closes this year twelve years since its establishment.  During these years, it has built a rich curriculum implementing projects and providing high quality services.

Over 10,000 professionals have attended our seminars, more than 500 organizations and companies have benefited from advisory services, over 200 projects have been implemented and more than 1,000 seminars have been designed and implemented.

In these years, along with our services, we also offer to society, through our Corporate Social Responsibility Program (CSR-KESEA), which focuses mainly on young people on employment issues and people with disabilities