Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν αρκετά χρήσιμο για εμένα και φεύγω από εδώ με αρκετές γνώσεις και εμπειρίες από τις συζητήσεις που είχαμε με την κ. Άννα και τους συναδέλφους.

Έχω εμπλουτίσει τις γνώσεις μου και κατά τη διάρκεια του έτους θα τα εφαρμόσω. Ευχαριστώ πολύ!

Στέφανη Ευθυμίου – HR executive, TP Servglobal Ltd

Ήταν μια πολύ καλή επιλογή να έρθω στο σεμινάριο αυτό επειδή με βοήθησε να αναπτύξω τις γνώσεις μου στο HR βάσει των καινούριων trends!

Ραφαέλλα Σοφοκλέους – Junior HR Operations administrator, Τσιμεντοποιεία Βασιλικού Δημόσια εταιρεία λτδ

Θα ήθελα το σεμινάριο αυτό να το παρακολουθήσει και η Διεύθυνση της εταιρείας. Σίγουρα θα μπορέσουν να δουν καλύτερα την σημαντικότητα των καλών προσλήψεων.

Γεωργία Πραστίτη – HR manager, A. Tsakkarias & Sons ltd