19.06.2018 & 21.06.2018 – Προχωρημένες Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Έργων  – Advanced Project Management

Προχωρημένες Τεχνικές Αποτελεσματικής Διαχείρισης Έργων  – Advanced Project Management Ημερομηνίες: 19/6/2018 & 21/6/2018 Διοργανωτής: SocialSpace Academy Η Διοίκηση Έργων έχει…

24.5.2018 & 31.5.2018 – Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους δύσκολων αλλαγών – Change Management

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους δύσκολων αλλαγών – Change Management Ημερομηνίες: 24/5/2018 & 31/5/2018 Διοργανωτής: SocialSpace Academy Το συνεχές μεταβαλλόμενο…

03.05.2018 – Εξυπηρέτηση του πελάτη/πολίτη μέσα από αποτελεσματική επικοινωνία

Εξυπηρέτηση του πελάτη/πολίτη μέσα από αποτελεσματική επικοινωνία Ημερομηνία: 3/5/2018 Διοργανωτής: Αναπτυξιακή εταιρεία Λάρνακας και Αμμοχώστου Η σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη…