6,12,18,25,28 Μαϊου 2021 – Η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης – Με βάση τα μέτρα προστασίας θα πραγματοποιηθεί σε άλλες ημερομηνίες.

Στοχεύει: Στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και να αναπτύξουν πρακτικές και τεχνικές ανάπτυξης της,…

14, 20 και 22 Ιουλίου 2021 – Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας: Driving success through Business and People Analytics.

Στοχεύει: Στο να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία καθώς και να παρέχει ενδοεπιχειρησιακή συμβουλευτική καθοδήγηση σε στελέχη Διοίκησης οργανισμών, έτσι ώστε να…

3,11,17, 23 Μαρτίου 2021 – Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας: Driving success through Business and People Analytics.

Στοχεύει: Στο να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία καθώς και να παρέχει ενδοεπιχειρησιακή συμβουλευτική καθοδήγηση σε στελέχη Διοίκησης οργανισμών, έτσι ώστε να…