06,13,20,23,30 Οκτωβρίου – Πρωτοποριακό Βιωματικό Εργαστήρι “The power of EI”

Στοχεύει: Στην ενίσχυση της κατανόησης και ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης με την χρήση αναγνωρισμένων διαγνωστικών εργαλείων και τεχνικών. Στην καθοδήγηση…

23.09.2020 & 28.09.2020 – Από την διαχείριση στην ηγεσία της αλλαγής: η νέα πραγματικότητα

Στοχεύει: Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει διευθυντικά στελέχη, προϊσταμένους τμημάτων και επιστημονικό προσωπικό που έχουν ρόλο στην διαχείριση…