Δελτίο Τύπου – Κληρωθήκαν τα 10 Τablets στο πλαίσιο της εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης των 10 Tablets, η οποία…

Σεμινάριο ” Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού, από τους αριθμούς στις Αποφάσεις”

Στόχος: Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι οργανισμοί έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον πυρήνα επιτυχίας…