«Προώθηση των Δράσεων του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου για το 2020»

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ), ως Ανάδοχος Φορέας, ανακοινώνουν…

Δελτίο Τύπου – Κληρωθήκαν τα 10 Τablets στο πλαίσιο της εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης των 10 Tablets, η οποία…