Δωρεάν Υπηρεσίες Καθοδήγησης και Επαγγελματικής Υποστήριξης σε Νέους Επιχειρηματίες

To IEEN (Ίδρυμα Εργοδότησης/ Εκπαίδευσης Νεολαίας, www.youthempowerment.org.cy) και το ΚΕΣΕΑ (Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, www.kesea.com.cy) καλούν νέους ηλικίας 18-31…

Δελτίο Τύπου: Έναρξη Έργου: Ενδυνάμωση Νέων

Το ΙΕΕΝ και το ΚΕΣΕΑ ανακοινώνουν την έναρξη του έργου ‘Ενδυνάμωση Νέων’ στα πλαίσια του Προγράμματος χρηματοδότησης κυπριακών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την περίοδο 2009-2014 (NGO Fund), από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX), που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-31 ετών και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των ικανοτήτων των νέων για εξεύρεση εργασίας ή/και για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης δικής τους επιχείρησης.