14, 20 και 22 Ιουλίου 2021 – Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας: Driving success through Business and People Analytics.

Στοχεύει: Στο να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία καθώς και να παρέχει ενδοεπιχειρησιακή συμβουλευτική καθοδήγηση σε στελέχη Διοίκησης οργανισμών, έτσι ώστε να…

3,11,17, 23 Μαρτίου 2021 – Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας: Driving success through Business and People Analytics.

Στοχεύει: Στο να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία καθώς και να παρέχει ενδοεπιχειρησιακή συμβουλευτική καθοδήγηση σε στελέχη Διοίκησης οργανισμών, έτσι ώστε να…

18, 24 και 26 Νοεμβρίου 2020 – Η επιχειρηματική πτυχή της διαφορετικότητας

Στοχεύει: Στο να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες / τις συμμετέχουσες στα θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης στο χώρο εργασίας και να τους παρέχει…

06,13,20,23,30 Οκτωβρίου – Πρωτοποριακό Βιωματικό Εργαστήρι “The power of EI”

Στοχεύει: Στην ενίσχυση της κατανόησης και ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης με την χρήση αναγνωρισμένων διαγνωστικών εργαλείων και τεχνικών. Στην καθοδήγηση…

23.09.2020 & 28.09.2020 – Από την διαχείριση στην ηγεσία της αλλαγής: η νέα πραγματικότητα

Στοχεύει: Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει διευθυντικά στελέχη, προϊσταμένους τμημάτων και επιστημονικό προσωπικό που έχουν ρόλο στην διαχείριση…