6,12,18,25,28 Μαϊου 2021 – Η δύναμη της συναισθηματικής νοημοσύνης – Με βάση τα μέτρα προστασίας θα πραγματοποιηθεί σε άλλες ημερομηνίες.

Στοχεύει: Στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν την σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και να αναπτύξουν πρακτικές και τεχνικές ανάπτυξης της,…