06,13,20,23,30 Οκτωβρίου – Πρωτοποριακό Βιωματικό Εργαστήρι “The power of EI”

Στοχεύει: Στην ενίσχυση της κατανόησης και ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης με την χρήση αναγνωρισμένων διαγνωστικών εργαλείων και τεχνικών. Στην καθοδήγηση…

23.09.2020 & 28.09.2020 – Από την διαχείριση στην ηγεσία της αλλαγής: η νέα πραγματικότητα

Στοχεύει: Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει διευθυντικά στελέχη, προϊσταμένους τμημάτων και επιστημονικό προσωπικό που έχουν ρόλο στην διαχείριση…

«Προώθηση των Δράσεων του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου για το 2020»

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ), ως Ανάδοχος Φορέας, ανακοινώνουν…