Δωρεάν Υπηρεσίες Καθοδήγησης και Επαγγελματικής Υποστήριξης σε Νέους Επιχειρηματίες

To IEEN (Ίδρυμα Εργοδότησης/ Εκπαίδευσης Νεολαίας, www.youthempowerment.org.cy) και το ΚΕΣΕΑ (Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, www.kesea.com.cy) καλούν νέους ηλικίας 18-31…