3,11,17, 23 Μαρτίου 2021 – Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας: Driving success through Business and People Analytics.

Στοχεύει: Στο να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία καθώς και να παρέχει ενδοεπιχειρησιακή συμβουλευτική καθοδήγηση σε στελέχη Διοίκησης οργανισμών, έτσι ώστε να…

18, 24 και 26 Νοεμβρίου 2020 – Η επιχειρηματική πτυχή της διαφορετικότητας

Στοχεύει: Στο να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες / τις συμμετέχουσες στα θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης στο χώρο εργασίας και να τους παρέχει…