18, 24 και 26 Νοεμβρίου 2020 – Η επιχειρηματική πτυχή της διαφορετικότητας

Στοχεύει: Στο να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες / τις συμμετέχουσες στα θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης στο χώρο εργασίας και να τους παρέχει…