06,13,20,23,30 Οκτωβρίου – Πρωτοποριακό Βιωματικό Εργαστήρι “The power of EI”

Στοχεύει: Στην ενίσχυση της κατανόησης και ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης με την χρήση αναγνωρισμένων διαγνωστικών εργαλείων και τεχνικών. Στην καθοδήγηση…