Σεμινάριο ” Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού, από τους αριθμούς στις Αποφάσεις”

Στόχος: Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι οργανισμοί έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον πυρήνα επιτυχίας…