Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης ΛΤΔ ( ΚΕΣΕΑ)
Νήσου 11, Τ.Κ. 2540, Δάλι
Τηλ: +357 22 817900
Φαξ: +357 22521621
email: central@kesea.com.cy
www.kesea.com.cy

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.