Σεμινάριο » Δείκτες Ανθρώπινου Δυναμικού, από τους αριθμούς στις Αποφάσεις»

Στόχος: Στις μέρες μας όλο και περισσότεροι οργανισμοί έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον πυρήνα επιτυχίας…

Ανακοίνωση έργου «Παροχή Υπηρεσιών για προώθηση των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων».

Η Κοινοπραξία των εταιρειών Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΚΕΣΕΑ) ΛΤΔ και SocialSpace Academy ενημερώνει ότι έχει αναλάβει την υλοποίηση…