περισσότερα περισσότερα περισσότερα περισσότερα περισσότερα more Συμβουλευτική στη Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων Σύγχρονες μεθόδοι οργάνωσης και αναδιοργάνωσης οργανισμών Οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν 65% επιδότησης για να
δημιουργήσουν ή να ανανεώσουν τις πολιτικές, τις διαδικασίες
και τα συστήματα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού τους!
Έρευνες ικανοποίησης προσωπικού Συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου
First Step
Μάθετε περισσότερα
Go to Top